1. Skript pro výpočet času kalendáře

  Článek: AN0001899Aktualizováno::

  Kalendáře se v ObjectGears používají pro určení časových oken, v rámci nichž má být počítán čas (např. pro výpočet cílového času dle SLA). Kalendáře se definují ve třídách, které obsahují data o standardních časech a výjimkách. Ty mají různou frekvenci opakování (např. pevné datum pro svátky, měsíční opakování atd.)

  Inicializace

  Před použitím kalendáře je třeba provést jeho inicializaci. Tu je nutné zavolat v Aplikační události Po startu aplikace dle dokumentace.

  Místo použití skriptu: Skript v Aplikační události Po startu aplikace

  //nastavení pro inicializaci kalendare
  OG.Utils.InitScriptBlockCode = 'init_calendar';
  OG.Utils.InitScriptFunctionName = 'Init_Calendar_Server_Team';


   Místo použití skriptu: Blok skriptu 

  function Init_Calendar_Server_Team()
  {
    var k = OGCalculateWorkTime.Configuration;  k.Model_DayInWeek_Code= 'common_data';
    k.Column_DayInWeek_DayIndex_Code = 'day_number_type_2';
    k.Model_Months_Code = 'common_data';
    k.ClassDef_Months_Code = 'month';
    k.Model_DayOccurrenceInMonth_Code = 'common_data';
    //k.Column_ExcPatternYearlyFloat_Month_Code = 'every_x_month';
  }

  Výpočet hodnoty

  Pro použití kalendáře použijte následující skript.

  Místo použití skriptu: Pravidlo před uložením záznamu

  var dt = OGActualDataRow['date-and-time'];
  if ( dt != null)
  {
          var hour = 8;     // 8 hodin
          var cal = OG.Utils.CreateCalculateWorkTime('Server_team_working_hours');
          cal.Initialize();
          var de = cal.CalculateEndDate( dt, hour * 60);
          OGActualDataRow['target-resolution'] = de;
  }

  Změna dat kalendáře

  Po každé změně dat, s nimiž kalendář pracuje, je třeba vyprázdnit cache kalendáře. Jinak kalendář bude pracovat s původními daty.

  Místo použití skriptu: Tlačítko 

  OG.Utils.ClearAllCalculateWorkTime();

×