1. Příklad: Schémata

  Článek: AN0001892Aktualizováno:: 15.12.2018

  Pokud jsou třídy propojeny sloupci odkazujícími na jiné záznamy, lze definovat schémata zobrazující zvolené vazby mezi třídami, které chceme ve schématu postihnout. Jednotlivé třídy a vazby lze graficky odlišit. Konkrétní vykreslený objekt může obsahovat informace ze zvolených sloupců včetně obrázků.

  Jako příklad si můžeme vzít entity z modelu IT, které jsou propojeny mnoha vazbami. Bude vhodné vytvořit schémata, která vizualizují vazby a vlastnosti důležité z různých pohledů. V našem příkladu budeme chtít u aplikace zobrazit schéma ukazující rozhraní aplikace (odkud data přijímá a kam je předává), aplikační komponenty a jejich infrastruturu.

  1. Ve třídě Business aplikací vytvoříme schéma.
  2. V návrhu schématu začínáme s objektem Business aplikace. Klikneme na šipku a v kontextovém menu vybereme vazbu, kterou chceme zobrazit. První vazbou bude například Interface, kde je naše aplikace zdrojovým systémem.

  1. Po vybrání vyskočí okno pro nastavení popisku vazby. Popisek zvolíme "Sends data to", protože zde vykreslíme Interfacy, v nichž je aplikace zdrojovým systémem.

  1. Po uložení nám ve schématu přibude nový objekt. Objekt umístíme ve schématu na vhodné místo a rozklikneme jeho vlastnosti.

  1. Zvolíme jeho formátování (např. barvu pozadí) a informace, které se mají zobrazovat. Určujeme sloupce, které se mají zobrazit a můžeme také nastavit filtr objektů. Ve schématu se pak nezobrazí všechny objekty s danou vazbou, ale pouze ty, které vyhovují nastavenému filtru.
  2. Podobně vytvoříme i další objekty. Při tvorbě interfaců, v nichž je naše aplikací cílovým systémem (od nichž přijímá data), v nastavení relace zvolíme Konec relace jako Nový objekt. Objeví se nový objekt, s nímž můžeme manipulovat. Jinak by nová relace vedla do již dříve vytvořeného objektu třídy Interface.
  3. Poté, co vytvoříme všechny objekty, naformátujeme je, rozmístíme a zvolíme sloupce, které se mají zobrazovat, vložíme do třídy tlačítko, která se zobrazí u záznamu a otevře příslušné schéma.

  V níže uvedený příklad ukazuje schéma, které pro danou aplikaci (výchozí bod schématu) zobrazí její interfacy, aplikační komponenty a jejich infrastrukturu. Ve schématu můžeme anticipovat více variant vazeb. Například entity Machine z níže uvedeného příkladu má buď vazbu Farmu/cluster nebo na Device. Jsou to různé třídy podle toho, zda je server nativní (běžící na hardware) nebo virtuální (běžící na farmě či clusteru). V konkrétním případě se vykreslí pouze skutečné vazby mezi záznamy, tzn. jen jedna z těchto dvou variant.

   

  Pří kliknutí na tlačítko schématu v detailu záznamu se pak otevře schéma vykreslené pro konkrétní data.

   

×