1. Jednoduchá syntaxe dotazů

  Článek: AN0001884Aktualizováno::
  1. Třídu můžeme v dotazu uvést zkráceným odkazem (pokud třída patří do stejného modelu jako dotaz) nebo plným odkazem (je nutné vždy, pokud třída patří do jiného modelu). Odkaz je nutné uvést ve dvojitých složených závorkách s dvojtečkou.
   1. Zkrácený odkaz: {{:class.domains:}}
   2. Plný odkaz: {{:model.it-configurations.class.domains:}}
  2. V dotazu je možné použít parametry definované v aplikaci a odkázát se na ně podle toho, zda jde o parametr definovaný na úrovni konkrétního modelu nebo na úrovni celé instance ObjectGears :
   1. {{kód_modelu.par.kód_parametru}}
   2. {{app.par. kód_parametru }}

  Za kód_modelu dosadíme kód modelu, v němž je parametr definován (pokud není definován na úrovni celé instance ObjectGears ), za kód_parametru pak dosadíme kód parametru.

  1. V klasickém SQL dotazu můžeme sady záznamů, s nimiž v dotazu dále pracujeme, pojmenovat kvůli jednodušší referenci na tuto sadu záznamů. V rámci ObjectGears dotazu je třeba jednotlivé třídy, na něž se odkazujeme, vždy pojmenovat. Jméno třídy v rámci dotazu uvádíme za odkaz na třídu.
  2. Názvy tříd nebo sloupců, které jsou rezervovanými klíčovovými slovy MS SQL Serveru je nutné uvést v hranatých závorkách- např.: [order], [name].

  Příklad:

  select * from {{:model.cobit.class.domains:}} domains where [order] > {{app.par.parcislo2}}

  Třídu, na kterou se odkazujeme jako {{:model.cobit.class.domains:}}, jsme v rámci dotazu museli pojmenovat - zvolili jsme název domains.

  V podmínce „where” se chceme odkázat na sloupec třídy domains, který se jmenuje order. Protože je order klíčovým slovem standardu SQL, je třeba ho uvést v hranatých závorkách.

×