1. Pivot klauzule

  Článek: AN0001883Aktualizováno::

  Pokud potřebujeme data zobrazit formou kontingenční tabulky, použijeme SQL příkaz PIVOT.

  V níže uvedeném příkladě máme záznamy ve třídě representujicí úkoly pro jednotlivé teamy s uvedením měsíce realizace a náročnosti.

   

  Podkladové třídy mají následující vztah:

   

  Cílem je zobrazit data v následující struktuře:

   

  Toho dosáhneme prostřednictvím následujícího dotazu: 

  select *
  from
  ( select te.name team, ta.name task, 'm' + convert( varchar(10), datediff( month, dateadd( day, -datepart(day, getdate()) + 1, convert( date, getdate())), ta.month) + 1) m, ta.md
         from {{: class.task :}} ta
       left join {{: class.team :}} te on te.id = ta.team
         where ta.month > =dateadd( day, -datepart(day, getdate()) + 1, convert( date, getdate()))
               and ta.month < dateadd( month, 5 /* pocet mesicu */,  dateadd( day, -datepart(day, getdate()) + 1, convert( date, getdate()))  )
  ) t
  pivot ( sum(md) for m in (m1, m2, m3, m4, m5)) as x

  Poznámka: Dotaz vrací sloupce m1-m5. Přejmenování sloupců je řešeno, až při zobrazení dotazu pomocí skriptu pro seznam záznamů dotazu: 

  function OnLoad()
  {
  var d = System.DateTime.Now;
  OGColumns.GetByCode('m1').Name = d.ToString('MM-yyyy');
  d = d.AddMonths(1);
  OGColumns.GetByCode('m2').Name = d.ToString('MM-yyyy');
  d = d.AddMonths(1);
  OGColumns.GetByCode('m3').Name = d.ToString('MM-yyyy');
  d = d.AddMonths(1);
  OGColumns.GetByCode('m4').Name = d.ToString('MM-yyyy');
  d = d.AddMonths(1);
  OGColumns.GetByCode('m5').Name = d.ToString('MM-yyyy');
  }

×