1. Syntaxe dotazů

  Článek: AN0001878Aktualizováno::

  Dotaz představuje sadu záznamů vybraných z určených tříd a zpracovaných dle určených kritérií. Každý dotaz patří do právě jednoho modelu. V rámci dotazu se však můžeme odkázat i na třídy z jiných modelů, pokud správce tohoto jiného modelu povolí danou třídu pro odkazování z našeho modelu. Dotazy se v ObjectGears definují stejným způsobem jako SQL dotazy v MS SQL Serveru, což poskytuje potřebnou flexibilitu. Protože se však v ObjectGears odkazujeme na definované třídy a ne přímo do fyzického úložiště dat (databáze), mají dotazy v ObjectGears několik specifik.

   

  Příklad tvorby jednoduchého dotazu

  Příklad tvorby dotazu s odkazem na uživatele

  Příklad tvorby dotazu s vícenásobnými odkazy

  Příklad tvorby dotazu se zděděnými sloupci

×