1. Hromadná aktualizace dat

  Článek: AN0001872Aktualizováno:: 22.09.2018

  V některých případech potřebujeme aktualizovat všechna data ve třídě. Záznamy bychom sice mohli aktualizovat jeden po druhém pomocí OG.DataRow, to by však bylo zbytečně pomalé. V takových případech je vhodnější data přímo v databázi aktualizovat pomocí SQL - OG.Sql.RunSql(sql).

  Níže uvedený skript aktualizuje v uvedené třídě ve sloupci 'my_calc_column' hodnoty na hodnoty ze sloupce 'my_integer_column' minus 5.

  Místo použití skriptu: Jakýkoli objekt obsahující skript

  var m = OG.Model.GetByCode('my_model');
  var cl = m.ClassDefs['my_class'];
  var colInt = cl.Columns['my_integer_column'];
  var colCalc = cl.Columns['my_calc_column'];

  var sql = 'update datarow' + cl.Id + ' set ' + colCalc.DBColumnName + ' = ' + colInt.DBColumnName + ' - 5';
  OG.Sql.RunSql(sql);

×