1. Lokalizace stránek

  Článek: AN0001871Aktualizováno:: 04.12.2018

  HTML text ve webpartech lze upravovat pomocí objektu OGWebparts. Vytvoříme text ve webpartu HTML text v jedné jazykové verzi pomocí ObjectGears HTML editoru. Zdrojový kód pak upravíme do potřebných jazykových verzích. V detailu stránky na záložce Skripty použijeme funkci OnPreRender() a podle jazykového nastavení uživatele měníme obsah webpartu.

  Příklad:

  Tento skript v detailu stránky vytvoří HTML text v anglickém jazyce. Pokud má aktuální uživatel nastavenu angličtinu, zobrazí tento text ve webpartu code_2.

  function OnPreRender()
  {
    var wptext = '<p><span style="font-size:22px">Title</span></p>'+
    '<table border="1" cellpadding="20" cellspacing="2" style="width:500px">'+
    '<tbody>'+
    '<tr>'+
    '<td><a href="/DataDetail.aspx?Id=16-3337">EN reference1</a></td>'+
    '<td><a href="/DataDetail.aspx?Id=16-3337">EN reference2</a></td>'+
    '</tr>'+
    '<tr>'+
    '<td>EN tex1</td>'+
    '<td>EN text2</td>'+
    '</tr>'+
    '</tbody>'+
    '</table>'+
    '<p>Note: Localization from the page detail - tab Script.</p>';

    if (OG.Person.GetLoginPerson().AppLanguageId == 1)
    {
      OGWebParts['code_2'].Text = wptext;
    }
  }

  Výsledný HTML text ve webpartu pak vypadá takto:

×