1. Importy dat

  Článek: AN0001870Aktualizováno:: 03.12.2018

  Funkce Importu umožňuje aktualizovat data hodnotami ze vstupního souboru.

  Hodnoty pro importování do třídy a hodnoty pro mapování záznamů

  V každém importu určujeme, které hodnoty chceme importovat. K tomu použijeme Checkbox I.

  Pokud chceme identifikovat záznamy, které již ve třídě jsou a nacházejí se i v importním souboru, je třeba označit sloupce, které budou sloužit k tomuto mapování. Tyto sloupce označíme v Checkboxu M.

  Checkbox P informuje, že daný sloupec je ve třídě povinným.

  Výchozí hodnoty

  Při importu dat do třídy můžeme určit i hodnoty, které mají být vloženy do atributů nenacházejících se ve vstupním souboru. Hodnotu lze definovat i pomocí funkcí:

  Funkce Popis
  #User Vrací celé jméno uživatele
  #DateTime Vrací aktuální datum a čas
  #User_Account Vrací login name uživatele
  #User_Id Vrací Id uživatele

  Tyto funkce použijeme v textovém poli Výchozí hodnota.

  Spouštění importu

  Importy lze spouštět ručně přes stránku s přehledem importů, přes URL, joby, workflow nebo web service. Pokud chceme využít volání přes URL nebo web service, musíme to v importu zvláště povolit.

  Příklad spuštění importu přes URL:

  http://.../ImportStart.aspx?Id=27 – tento odkaz spustí import Id 27 z aplikace umístěné na adrese ObjectGears.cz. Stránka vrátí OK, pokud import proběhne v pořádku, nebo chybu, pokud import selže. (Ke spuštění dojde pouze v tom případě, že uživatel, který dané URL použije, má dané spouštění importu oprávnění.)

  Importy do sloupců typu číselníková hodnota

×