1. Archivace souboru

  Článek: AN0001867Aktualizováno::

  V některých případech chceme archivovat kopii souboru, se kterým pravidelně pracujeme.

  V příkladu níže chceme uložit soubor, který jsme vytvořil pomocí Exportu, do nové složky a odlišit ho názvem od ostatních souborů, které tam budou uloženy. Proto je do názvu přidán datum a čas.

  Místo použití skriptu: Export: Po dokončení exportu

  //Po exportu zkopíruje vytvořený soubor do složky Archive a označí ho v názvu datem a časem
  var newPath = 'C:\\R5\\Export\\Archive\\Server_overview_' + OG.DateTime.Now.ToString('dd_MM_yyyy HH_mm_ss') + '.csv';
  OG.IO.FileCopy( OGActualExportContent.FullPathName, newPath, true);

×