1. Databázové operace

  Článek: AN0001857Aktualizováno::

  Aktualizace hodnoty v databázi

  V modelu Znalostní báze aktualizujeme počet zobrazení článku. Operaci je možné provézt načtením daného záznamu, zvýšením hodnoty ve sloupci s počtem zobrazení a opětovným uložením záznamu do databáze. Toto řešení je ale neadekvátní. Prostý update přímo v databázi nabízí vyšší výkon a v tomto případě se je vhodným řešením.
  var cl = OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'article');
  var colShow = cl.Columns['showcount'];
  var sql = 'update DataRow' + article.ParentId + ' set ' + colShow.DBColumnName + ' = isnull(' + colShow.DBColumnName + ', 0) + 1 where Id = ' + article.Id;
  OG.Sql.RunSql(sql);


  Spuštění vlastní uložené procedury v databázi

  Pokud máte v modelu data, která je potřeba pravidelně zpracovávat, pak může být vhodné tyto operace provádět přímo v databázi. Zvýšíte tím výkon zpracování a implementace pomocí uložené procedury je snadná.
  Pro spuštění např. z kroku jobu použijte následující skript.
   

  OG.Sql.RunSql('exec MyStoredProcedure');

×