1. Zobrazení dat

  Článek: AN0001860Aktualizováno:: 22.09.2018

  Záznamy v seznamech ObjectGears jsou pro lepší vizuální zobrazení odlišeny střídáním řádků se světlejším a tmavším pozadím. Konkrétní barva závisí na tématu zvoleném pro daný model.

  Označení záznamu, nad kterém je kurzor myši

  Záznam, nad kterým se pohybujeme myší, je označen světle žlutým pozadím.

  Naposled změněný záznam

  Po uložení je daný záznam v gridu zvýrazněn oranžovým pozadím.

  Označení záznamů pro výběr

  Záznamy je možné označit pro výběr zatržením checkboxu zcela vlevo v seznamu záznamů. Takto zatržené záznamy jsou součátí objektu OGSelectedDataRowIds. S těmito záznamy je pak možné provádět různé operace pomocí tlačítek. Checkboxy pro označení záznamů se zobrazují, pouze pokud je to povoleno v nastavení dané třídy, dotazu nebo master-detail relace. Označení se zachová i v rámci stránkování daného seznamu záznamů. Počet vybraných záznamů se zobrazuje pod seznamem záznamů.

   

  Obarvení záznamů

  Záznamy je možné také obarvit jednoduchým klikem na záznam. Opakovaným klikem dojde k odbarvení záznamu. Tuto funkčnost může uživatel použít pro rychlé a jednoduché označování záznamů, které již zpracoval nebo naopak zpracovat potřebuje. Počet označených záznamů se zobrazuje pod seznamem záznamů.

  Kombinace označení

  Záznam Id 8 byl naposledy změněn.

  Záznamy Id 8, 9, 10 jsou součástí výběru - objektu OGSelectedDataRowIds.

  Záznamy Id 4 a 6 jsou obarveny.

  Záznam Id 2 je podbarven světle - je na něm kurzor myši.

  Pod seznamem záznamů je uveden počet vybraných a obarvených záznamů.

  Odkazy na logicky smazané záznamy

  Odkazy ve sloupcích typu Číselníková hodnota jsou zobrazeny bílým písmem na šedém podkladu, pokud odkazují na logicky smazané záznamy. Toto se týká odkazů na záznamy jiných tříd či odkazů na uživatele, jednoduchých odkazů i odkazů na více záznamů. Uvedené formátování má nejvyšší prioritu - dostane přednost před eventuálním formátováním na základě pravidla třídy - a projevuje se v seznamu záznamů, v detailu záznamů, ve filtru a na řadě dalších míst systému ObjectGears, kde se používají odkazy na uživatele.

  V příkladu níže je v gridu odkaz na logicky smazaný záznam uživatele Richard Jung.

×