1. Informace o aktuálním uživateli

    Článek: AN0002330Aktualizováno:: 07.11.2018

    Uživateli někdy můžeme chtít nabídnout odkaz vedoucí na stránku PersonQuickInfo, kterou si uživatel může také sám otevřít z menu v pravém horním rohu, pokud bude chtít zobrazit svá nastavení či role. V url pak stačí uvést:

    ./PersonQuickInfo Tento odkaz otevře stránku s aktuálně přihlášeným uživatelem.

    Toto se nám může hodit například na stránce popisující předpoklady pro fungování určité aplikace. Můžeme vyzvat uživatele, aby si zkontroloval, že má aktivované potřebné oprávnění. V url pak můžeme přepnout i na příslušnou záložku:

    ./Personquickinfo.aspx?_OG_TabPage=1 Tento odkaz otevře stránku s aktuálně přihlášeným uživatelem a přepne na záložku Role.

×