1. Případová studie Model IT: Tlačítka WF Úkolů

  Článek: AN0001854Aktualizováno::

  Standardní obrazovka pro úkol obsahuje panel s tlačítkem, ve kterém uživatel potvrzuje dokončení úkolu. V řadě případů to znamená rozhodnutí uživatele (např. schváleno/zamítnuto, implementováno/neimplementováno). V takových případech do třídy pro evidenci úkolů přidáme sloupec typu odkaz na jinou třídu, sloupec označíme jako povinný a necháme uživatele před uložením záznamu vybrat některou z hodnot.

  Popis funkcionality

  V těchto případech můžeme zvýšit komfort uživatele nahrazením standardního panelu dvěma tlačítky s odpovídajícími názvy a ikonami. např. Schválit a Zamítnout. V případě kliku na Zamítnout a nevyplnění pole Komentář, upozorníme uživatele lokalizovanou hláškou, že při zamítnutí musí vyplnit komentář s popisem důvodu zamítnutí.

  Popis řešení

  Ve třídě obsahující workflow úkoly vytvoříme dvě tlačítka typu Skript. Oběma nastavíme Zobrazit v detailu na toolbaru a Zobrazit při změně záznamu.

  Tlačítko Schválit

  // Set column wf_action to value 1 and save the task


  var cApp = OG.Column.GetByCode( OGActualDataRowParentId,  'wf_action');
  OGForm.GetControl( cApp.Id).SetData(1);

  OGDataDetailForm.SaveTask();

   

  Tlačítko Zamítnout

  Ve skriptu uvedená funkce OG.Messageloc.GetText vrací jazykovou variantu hlášení s kódem reject_task (podle nastavení jazyka aktuálního uživatele). Hlášení se nastavují pod Správa - Lokalizace - Hlášení.

  // If column comment is null, return error message reject_task. Otherwise, set column wf_action to value 2 and save the task

  var cCom = OG.Column.GetByCode( OGActualDataRowParentId,  'comment');
  var com =OGForm.GetControl(cCom.Id).GetData();

  if ( !System.String.IsNullOrEmpty(com))
  {
      var cApp = OG.Column.GetByCode( OGActualDataRowParentId,  'wf_action');
      OGForm.GetControl( cApp.Id).SetData(2);

      OGDataDetailForm.SaveTask();
  }
  else
  {
      OGForm.SetError( OG.MessageLoc.GetText( OGModel.Id, 'reject_task'));
  }

  Dále chceme skrýt standardní panel pro dokončení workflow úkolů. Ve skriptu pro detail záznamu třídy pro workflow úkoly použijeme skript:

  function OnLoad()
  {
      OGDataDetailForm.ShowApproveTaskPanel = false;
  }

×