1. Případová studie Znalostní báze: Workflow

    Článek: AN0001850Aktualizováno::

    Po spuštění workflow systém zjistí, zda pro dané téma článku existuje schvalovatel.

    Pokud pro dané téma článku existuje schvalovatel, systém zjistí, zda je žádáno smazání článku (sloupec Request for deletion) nebo aktualizace článku a přídělí schvalovateli příslušný úkol schválit smazání nebo aktualizaci článku. Schvalovatel má možnost tento požadavek schválit nebo odmítnout. V obou případech může uvést svůj komentář s důvodem, proč se takto rozhodl. Pokud schvalovatel požadavek schválil, následuje dle typu požadavku smazání článku nebo uložení nových hodnot do názvu, textu a bezpečnostní klasifikace článku. Dále dojde k nastavení sloupce Update_date na aktuální datum. Následně se nastaví stav záznamu v Požadavku na článek na Approved. V případě požadavku na smazání článku dojde po schválení k logickému smazání záznamu se článkem.

    V případě zamítnutí je stav požadavku nastaven na Rejected.

    Pokud pro dané téma článku schvalovatel neexistuje, systém postupuje stejným způsobem jako v předchozím případě, pouze vynechá přidělení úkolů a ihned provede smazání/aktualizaci článku.

×