1. Případová studie Znalostní báze: Hlášení ze skriptů

  Článek: AN0001848Aktualizováno::

  Po stisknutí tlačítka uživatelem (autorem článku, který ho odesílá ke schválení, zrušení apod.) se uživatele budeme chtít dotázat, zda danou akci chce skutečně provést. K tomu využijeme vlastnost tlačítka Potvrzovací dotaz, který nabízí lokalizovatelnou zprávu uživateli, na kterou uživatel odpovídá stiskem tlačítek OK nebo Zrušit.

  Pokud uživatel potvrdí OK, dojde k vykonání akce spojené s tlačítkem - spuštění skriptu, v rámci něhož je zjištěno, zda k danému článku existuje dosud neschválený požadavek či ne, a podle toho k vytvoření nového požadavku na schválení či zrušení. V závislosti na situaci budeme chtít uživatele informovat a to zprávou v jazykové verzi odpovídající jazyku aplikace, který má daný uživatel nastaven. Využijeme vlastnost ObjectGears Uživatelská hlášení ze skriptů a použijeme varianty hlášení uložené centrálně pro model KnowledgeBase (texty hlášení tedy nejsou v jednotlivých skriptech). V rámci skriptu pak budeme na příslušných místech pouze volat příslušný kód hlášení pomocí objektu OG.MessageLoc a necháme ObjectGears vrátit příslušné hlášení.

   

  Hlášení použitá v modelu KnowledgeBase. (Červeně jsou orámovány varianty hlášení pro informaci o tom, že žádný požadavek nečeká na schválení.)

  Hlášení vrácené uživateli s nezvolenou lokalizací nebo jinou lokalizací než čeština či němčina.

×