1. Informace o prohlížeči

  Článek: AN0001832Aktualizováno::

  V určitých případech je vhodné zjistit informace o prohlížeči uživatele. Pokud například uživatel zadává ticket na Service desk, je vhodné v rámci zadaného požadavku automaticky uložit informace o jeho prohlížeči. Řešiteli ticketu to umožní ihned vidět, zda problém není dán např. nekompatibilním prohlížečem.

  Příklad sběru dat: Vytvoříme pravidlo Před uložením nového záznamu typu Spustit kript ve třídě, do níž uživatel zadává data.

      var b = System.Web.HttpContext.Current.Request.Browser;
      var s =
          'Browser = ' + b.Browser + '\n' +
          'Id  = ' + b.Id + '\n' +
          'ClrVersion  = ' + b.ClrVersion + '\n' +
          'JavaScript  = ' + b.JavaScript + '\n' +
          'MajorVersion  = ' + b.MajorVersion + '\n' +
          'Platform  = ' + b.Platform + '\n' +
          'VBScript  = ' + b.VBScript + '\n' +
          'Win16  = ' + b.Win16 + '\n' +
          'Win32  = ' + b.Win32;

     OGActualDataRow['user_client_info'] = s;

  Toto pravidlo způsobí uložení informací následujícího typu do sloupce user_client_info:

  Browser = IE
  Id  = ie9
  ClrVersion  = 0.0
  JavaScript  = True
  MajorVersion  = 9
  Platform  = WinNT
  VBScript  = True
  Win16  = False
  Win32  = True

×