1. Systém ObjectGears - Low-code vývoj

  Článek: AN0001824Aktualizováno:: 06.04.2019

  Systém ObjectGears je low-code development platformou, komplexním systém pro Rapid Application Development (RAD). Podporuje širokou paletu funkcí od základní práce s daty přes importy, exporty, workflow či joby až po grafické zobrazení vazeb mezi daty.

  Základním cílem ObjectGears je

  • Umožnit rychle (na pár kliknutí) vytvořit či změnit aplikaci.
  • Poskytnout širokou paletu možností bez velkých požadavků na uživatele.

   

  V této části  nápovědy jsou popsány:

  Funkcionalita ObjectGears

  Programové rozšíření ObjectGears

  Systémové požadavky ObjectGears
   

  Další informace můžete nalézt v:

  Uživatelské rozhraní

  Příklady a doporučené postupy

  Problémy a jejich řešení

×