1. Modul Utilities

  Článek: AN0001822Aktualizováno:: 04.01.2020

  Modul obsahuje sadu užitečných funkcí a webpartů, které rozšiřují systém ObjectGears ve specifických oblastech.

  Webpart OGColor

  Webpart zobrazuje přehled css stylů, které můžete použit při tvorbě vlastních webpartů. U každého stylu je zobrazen jeho název s aktuálním zobrazením barev podle vybraného tématu.

  Webpart použijete jeho vložením na novou stránku v modelu. Při změně tématu v daném modelu se vždy zobrazí aktuální barvy. 

  Webpart pro výběr týdne nebo měsíce

  Webpart slouží pro výběr týdne nebo měsíce. Dle konfigurace se může uživatel přepínat mezi výběrem týdne a měsíce. Dále pomocí šipek dopředu a dozadu se lze přesouvat na předchozí či následující týden nebo měsíc.

  Vlastnosti

  Název Popis
  Kód Kód webpartu pro přístup přes skripty.
  Nadpis Nadpis, který se zobrazuje na stránce.
  Zobrazit styl webpartů Příznak, zda se má webpart zobrazovat ve stylu ObjectGears.
  CSS třída CSS třída, která se přiřadí webpartu.
  Min. datum Minimální datum, které uživatel může vybrat.
  Max. datum Maximální datum, které uživatel může vybrat.
  Výběr týdne Příznak, zda lze vybírat datum po týdnech.
  Výběr měsíce Příznak, zda lze vybírat datum po měsících.
  Skript po výběru časového intervalu Skript, který se spustí po změně datumu.

   Vlastnosti pro skript

  Tyto vlastnosti je možné použít ve skriptu.

  Název Popis
  DateTime OGNewDatetime Nově vybrané datum
  int OGSelectedType

  0 - Interval měsíc

  1 - Interval týden

  OGContentPage Stránka, kde je webpart umístěn
  OGWebParts Seznam všech webpartů na stránce. Pro přístup k webpartům použijte jejich kód.

   Příklad skriptu

  Skript níže nastaví vybrané datum do webpartu wp_multiedit a provede jeho reinicializaci.

  var d = ( OGSelectedType == 0 ? OGNewDatetime.AddMonths(1) : OGNewDatetime.AddDays(7));
  OGWebParts['wp_multiedit'].SetData('dateFrom', OGNewDatetime);
  OGWebParts['wp_multiedit'].SetData('dateTo', d);
  OGWebParts['wp_multiedit'].SetData('selectedType', OGSelectedType);
  OGWebParts['wp_multiedit'].ReInicialization();

  Webpart Cookie

  Webpart vloží na stránku informace o tom, že web používá pro sledování uživatele cookies. Informování o cookies vyžaduje legislativa Evropské unie.

  Webpart TOP

  Webpart vloží na stránku do pravého dolního rohu šipku. Po kliknutí na šipku se stránka posune na začátek. Uživateli se tak usnadní posun delší stránky zpět na začátek.

  Šipka se objeví, až když se uživatel na stránce posune trochu dolů.

  Webpart s pruhy na časové ose

  Webpart slouží k zobrazení dat s platností Od - Do na časové ose. Webpart může obsahovat URL odkazy na další data, tooltip s podrobnostmi k jednotlivým pruhům a barevnost indikující společné vlastnosti určitých pruhů.

  Vlastnosti

  Název Popis
  Kód Kód webpartu pro přístup přes skripty.
  Nadpis Nadpis, který se zobrazuje na stránce.
  Zobrazit styl webpartů Příznak, zda se má webpart zobrazovat ve stylu ObjectGears.
  CSS třída CSS třída, která se přiřadí webpartu.
  Model Model, z nějž webpart bude brát data.
  Třida Třída se zdrojovými daty pro webpart.
  Dotaz Dotaz se zdrojovými daty pro webpart.
  Sloupec s nadpisem Sloupec s textem uvedeným v pruhu.
  Sloupec s popisem Sloupec s textem, který bude uveden v tooltipu u textu pruhu.
  Sloupec s datumem od Sloupec udávající počátek pruhu na časové ose.
  Sloupec s datumem do Sloupec udávající konec pruhu na časové ose.
  Sloupec s URL Sloupec s URL použitým u textu v pruhu.
  Sloupec s barvou Sloupec udávající barvu pruhu.
  Sloupec s legendou pro barvu Sloupec udávající text legendy pro barvu pruhu.
  Sloupec se skupinou Sloupec s názvem skupiny.
  Sloupec s popisem skupiny Sloupec s textem, který bude uveden v tooltipu u názvu skupiny.
  Sloupec s URL skupiny Sloupec s URL použitou v odkazu názvu skupiny.
  Sloupec s barvou skupiny Sloupec udávající barvu, která má být použita ve skupině.
  Výchozí perioda Perioda použitá pro výchozí zobrazení.
  Povolena perioda hodiny Zobrazí tlačítko pro přepnutí na zobrazení roků.
  Povolena perioda dny Zobrazí tlačítko pro přepnutí na zobrazení dnů.
  Povolena perioda měsíce Zobrazí tlačítko pro přepnutí na zobrazení měsíců.
  Povolena perioda roky Zobrazí tlačítko pro přepnutí na zobrazení roků.
  Šířka skupiny Šířka skupiny sdružující několik pruhů.
  Šířka pole Šířka polí, přes které se zobrazují pruhy.
  Výška pole Výška polí, přes které se zobrazují pruhy.
  Šířka webpartu Šířka webpartu.
  Výška webpartu  Výška webpartu.
  Min. výška skupiny pro počet polí Minimální výška skupiny určená počtem pruhů, které se v ní zobrazí nad sebou.
  Povoleno měnit periody Uživatel může měnit zobrazení Hodiny, Dny, Měsíce, Roky podle toho, které z nich jsou povoleny.
  Řadit podle sloupce Pruhy budou seřazeny podle zvoleného sloupce. Pokud tato volba není nastavena, bude rozložení pruhů optimalizováno, aby zabíraly co nejméně řádků. Pruhy tak mohou být zobrazeny i za sebou.
  Řadit vzestupně Určuje, zda je řazení vzestupné nebo sestupné. Projevuje se, pokud je zvolena volba Řadit podle sloupce.
  Barva skupiny 1 Barva pozadí lichých skupin.
  Barva skupiny 2 Barva pozadí sudých skupin.

  Webpart pro zobrazení souborů ve složce

  Webpart umožňuje zobrazit a stáhnout soubory nacházející se na webu instance ObjectGears.

  Vlastnosti

  Název Popis
  Kód Kód webpartu pro přístup přes skripty.
  Nadpis Nadpis, který se zobrazuje na stránce.
  Zobrazit styl webpartů Příznak, zda se má webpart zobrazovat ve stylu ObjectGears.
  CSS třída CSS třída, která se přiřadí webpartu.
  Složka se soubory Cesta k adresáři se soubory. (Příklad: ~/Files/Manuals and datasheets)
  Seznam povolených přípon Seznam povolených přípon souborů, které se mají zobrazit. Pokud není vyplněno, zobrazí se všechny typy přípon.
  Popis Popis (lokalizovaný text), který se zobrazí ve webpartu.
  Povoleno stažení souborů Pokud je zaškrtnuto, uživatel může soubor stáhnout.

   

×