1. Kódy entit

  Článek: AN0001808Aktualizováno:: 25.11.2021

  Model IT obsahuje desítky entit logicky rozdělených do jednotlivých vrstev modelu. Tyto entity obsahují různé vlastnosti podle typu entity. Většina entit obsahuje vlastnost Název (name) (např. název aplikace, serveru, projektu, datového centra, problému či incidentu atd.). Řada entit má také vlastnost Kód (code), která jednoznačně identifikuje záznam za využití sekvencí a je použita v globálním hledání.

   V modelu jsou použity následující číselné řady.

  Název třídy Logická vrstva Formát sekvence ve sloupci Kód (code)
  Kolo testů Projektová vrstva TR{#:0000000}
  Detailní požadavek Projektová vrstva DR{#:0000000}
  Testovací scénář Projektová vrstva TS{#:0000000}
  Testovací případ Projektová vrstva TC{#:0000000}
  Testovací plán Projektová vrstva TP{#:0000000}
  Vada Projektová vrstva DEF{#:00000000}
  Změnový požadavek RFC Projektová vrstva CHR{#:00000000}
  Projekt Projektová vrstva PRJ{#:00000000}
  Úkol Projektová vrstva TASK{#:00000000}
  Změna Projektová vrstva CH{#:00000000}
  Incident Provozní vrstva INC{#:00000000}
  Známá chyba Provozní vrstva KNERR{#:00000000}
  Workaround Provozní vrstva WOAR{#:00000000}
  Problém Provozní vrstva PRB{#:00000000}
  Smlouva Servisní vrstva CON{#:00000000}
  Servisní požadavek Servisní vrstva SREQ{#:00000000}
  Release Projektová vrstva REL{#:00000000}
  Konfigurační položka Různé vrstvy CI{#:00000000}
  Skupina procesů Procesní vrstva PROCG{#:00000000}
  Proces Procesní vrstva PROC{#:00000000}
  Podproces Procesní vrstva PROCS{#:00000000}
  Aktivita procesu Procesní vrstva PROCA{#:00000000}

   

  Číselné řady použité v souvisejících modelech:

  Model Název třídy Formát sekvence ve sloupci Kód (code)
  Znalostní báze Článek KB{#:0000000}
  Finance Účetní dokument ACCDOC{#:0000000}
  Finance Účetní transakce ACCTR{#:00000000}
  Požadavky Hlášení uživatele USC{#:00000000}
  Požadavky Katalogový požadavek CAR{#:00000000}

  Existující číselné řady můžete změnit dle vaší potřeby. Řady můžete také zavést i na dalších entitách. Doporučujeme pro každou třídu použít řadu jiného formátu. Při globálním hledání pak budou vráceny pouze relevantní záznamy.

×