1. Aplikační vrstva

  Článek: AN0001805Aktualizováno:: 11.04.2020

  Základní entitou této vrstvy je společný předek Všechny instance aplikací (All_application_instances), který sdružuje entity Instalovaných aplikací (Installed_appplication), konkrétních Instancí těchto aplikací instalovaných na Serverech (Machine (OS server)), Externích systémů (External system) mimo přímý vliv organizace, Business aplikací (Business application), konkrétních Instancí business aplikací (Business_application_instance) a Instancí integračních vrstev (Integration layer instance). Tyto entity mají společné to, že mohou být zachyceny v Rozhraních (Interfaces) v závislosti na potřebné míře podrobnosti).

  V rozhraní kromě zdrojové a cílové instance může být zachycen i použitý Interface integrační vrstvy (Integration layer interface) a Objekt integrační vrstvy (Integration layer object). Zároveň lze v rozhraní zmínit i přenášenou Datovou entitu (Data entity). Tato datová entita může mít definován Master systém/Aplikaci (All_Application_instances), ve které je spravována.

  Instance business aplikací (Business_application_instance) jsou používány v Procesech (Process) a Suprocesech (Subprocess). Instance business aplikací mají definováno RTO (Recovery Time Objective), stejně jako procesy a subprocesy, které určuje, dokdy má být daná aplikace nebo proces obnoven.

  V případě velkého množství business aplikací je vhodné je kategorizovat např. dle Aplikační architektury (Application architecture) nebo Typu pořízení (Sourcing type) a rozlišit tak aplikace vyvíjené interními zdroji, aplikace vyvinuté externě na zakázku, out-of-box aplikace a customizované balíky.

  V případě korporací je vhodné aplikace členit do Aplikačních domén (Application domain) či subdomén (Application subdomain), podle typu business, který pokrývají atd.

  Instance aplikací se často skládají z řady Aplikačních komponent (Application_component), které říkají jaký server v jaké roli je pro danou aplikaci použit. Komunikace těchto komponent je zachycena v entitě Komunikace aplikačních komponent (Apl. comp. communication).

  V modelu mohou být také zachyceny Dávky (Batches) a jejich závislosti (Prerequisite batches).

   

  Před implementací by model měl být upraven dle konkrétní situace a potřeb každého zákazníka.

   

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×