1. Model Přístupová oprávnění

    Článek: AN0001802Aktualizováno::

    Tento model demonstruje pokročilé funkčnosti ObjectGears, zejména workflow a skriptování, na příkladu aplikace, která řeší přidělování přístupových oprávnění. Model je popsán v sekci nápovědy Případové studie.

    Model umožňuje evidenci systémů obsahujících uživatelské účty, aplikací a v nich používaných rolí. Uživatel může požádat o aplikační roli, jejíž přidělení podléhá schválení nadřízeným uživatele a gestorem role či aplikace, pokud jsou definováni. Nadřízení a gestoři dostávají přidělen úkol v rámci systému ObjectGears, o čemž jsou informování prostřednictvím emailu. Mají možnost žádost schválit či zamítnout. Uživatel může sledovat stav svých požadavků.

    Schéma workflow v modelu Přístupová oprávnění

×