1. Přehled modelů

  Článek: AN0001801Aktualizováno:: 09.11.2018

  K licenci systému ObjectGears je poskytnuto několik již vytvořených modelů. Tyto modely si můžete libovolně upravit dle vlastních potřeb (zjednodušit, rozšířit či upravit funkcionalitu).

   

  Jméno Popis
  IT Komplexní model pro správu prvků IT a vazeb mezi nimi. Model zachycuje entity od úrovně datových center, přes hardware, síťovou vrstvu, vrstvu serverů, aplikací a dat, přes služby v pojetí ITIL, podporované business procesy, operativní vrstvu (incident a problem management) až po projektovou vrstvu (change management). Model zachycuje i problematiku testování či BIA.
  Znalostní báze

  Model představuje pokročilou knowledge base s rolemi administrátor knowledge base, autor článků a čtenář. Články jsou vytvářeny autory v html editoru a umožňují vkládání tabulek, obrázků, souborů, odkazů do knowledgebase, odkazů do dat instance ObjectGears (např. vazba na Konfigurační položky) či odkazů mimo systém ObjectGears (např. wikipedia). Publikace článku je podmíněna schválením gestora dané oblasti. Články jsou klasifikovány v kategoriích (např. Veřejné, Pouze IT, Pouze Bezpečnost...). Článek z dané oblasti tak může nalézt a zobrazit pouze uživatel s danou klasifikací.

  Tento model je zároveň použit pro demonstraci možností ObjectGears, zejména webpartů, workflow a skriptování, a je popsán v sekci nápovědy Případové studie.

  Požadavky Model řeší oblast uživatelských požadavků. Představuje portál Service Desku, přes který uživatel zadává katalogové požadavky a hlášení o problémech, z nichž následně mohou vznikat incidenty či změnové požadavky (Change request) řešené v modelu IT (Provozní vrstva).
  Monitoring & Management Model zachycuje konfiguraci pro sběr dat a řízení IT infrastruktury.
  Přístupová práva Jedná se o model demonstrující pokročilejší funkčnosti ObjectGears, zejména workflow a skriptování, na příkladu aplikace, která řeší přidělování přístupových oprávnění ve společnosti. Model je odkazován v sekci nápovědy Případové studies.
  EasyTask Model pro evidenci úkolů. Model eviduje úkoly a jejich průběh řešení. Úkoly je možné klasifikovat z pohledu jejich typu, stavu řešení, priority atd. Úkolům lze přiřazovat řešitele a sledovat jejich činnost. Jedná se o jednoduchý nástroj hodící se pro menší týmy, který uživatele nezatěžuje nadměrnou komplexitou.
  Systémové utility Model obsahující statistiky systému, tříd, údržby, hledaných výrazů...
  Verzovaná dokumentace Model Verzované dokumentace umožňuje tvorbu a správu dokumentace produktů vydávaných ve verzích a po úpravě i jakékoli jiné dokumentace.

   

×