1. Menu

  Článek: AN0001799Aktualizováno::

  Každý model/aplikace v systému ObjectGears může mít své vlastní menu, které uživateli umožní navigaci mezi třídami, dotazy, stránkami a dalšími objekty modelu. Do menu mohou být přidány i odkazy na objekty mimo systém ObjectGears (url na cizí stránku). Menu lze logicky členit na jednotlivé oblasti a ty dále rozpadat.

  Existují dvě základní menu:

  • Menu pro celou aplikaci
  • Menu pro jeden model

  Aplikační menu

  Menu pro celou aplikaci se zobrazuje na každé stránce a slouží jako hlavní rozcestník na jednotlivé modely. Do hlavní nabídky umístěte nejčastěji používané modely. Každý uživatel uvidí jen ty modely, na které má právo.

  Do aplikačního menu můžete rovněž umístit i odkazy na konkrétní třídy či dotazy přes celou instanci systému ObjectGears. To je vhodné pro objekty, které bude používat většina uživatelů.

  Aplikační menu může být tvořeno jen administrátorem.

  Menu modelu

  Pro menu modelu platí stejná pravidla. Jste pouze omezeni na objekty daného modelu.

  Toto menu může vytvářet administrátor nebo IT správce daného modelu.

  Typ menu

  Pro každé menu (aplikační nebo menu modelu) lze zvolit ze dvou typů: Výchozí menu nebo Vlastní menu.

  Ve výchozím menu se menu tvoří automaticky a nemusíte jej tedy vůbec definovat. Toto menu obsahuje všechny třídy, dotazy a stránky definované v modelu, pokud mají nastavenu vlastnost Zobrazit ve výchozím menu. Objekty, které toto nastavení nemají, nejsou v tomto menu zobrazeny. Výchozí menu je vhodné pro jednoduší modely, kdy nevadí, že všechny objekty jsou dostupné z menu. Výhodou je, že toto automaticky vytvářené menu ušetří čas s definicí menu.

  Vlastní menu vám dává možnost vytvořit složitější hierarchii, např. číselníky oddělit do podmenu, pro reporty vytvořit jiné podmenu atd. Také můžete přidávat odkazy na další objekty jako export, import, libovolnou URL. Můžete jeden objekt přidat do menu vícekrát, třeba s jinou operací (nejdříve jako seznam dat, pak pro zobrazení formuláře s novým záznamem).

  Tento typ menu můžete vytvořit aniž je explicitně aktivován. Pak v definici menu uvidíte vaší strukturu, ale v menu aplikace bude použito výchozí menu.

  Přístupová práva v menu

  V menu se vždy zobrazí pouze ty objekty, na které má přihlášený uživatel v danou chvíli právo. Pokud tedy uživatel nevidí určitý odkaz v menu, zkontrolujte, zda má přiřazenu roli, která má na objektu práva pro požadovanou operaci.

  Pro zobrazení tříd a dotazů je vyžadována operace Čtení dat v seznamu nebo Čtení dat v detailu.

  Exportovat do excelu

  Nastavením této volby u menu pro třídu nebo dotaz jsou při kliknutí na položku v menu záznamy ihned vráceny ve formátu pro Excel. Uživatel tak rychle získá exportovaná data. Nejlepších výsleků dosáhnete při použití s dotazy, které uživatelům připravíte přesně na míru (reporty). Uživatel pak na pár kliknutí získá hotový report.

×