1. Texty k překladu

  Článek: AN0001798Aktualizováno::

  Tato funkcionalita slouží pro hromadný export a import všech textů, které lze v modelu/správě přeložit. Nemusíte tak procházet celý model a hledat pole, která jsou lokalizovatelná. Nestane se Vám tak, že na něco zapomenete.

  Tento způsob má několik výhod:

  • Získáte přehled všech textů, které je třeba lokalizovat - na žádné pole nezapomenete.
  • S přehledem již provedených lokalizací máte jednoduchou kontrolu zda podobné texty překládáte stejně. Předejdete tak jinému pojmenování stejných objektů.
  • Uživatel se znalostí cizích jazyků nemusí mít žádné právo na systému, lokalizaci tak můžete zadat externí firmě/člověku.
  • Importovat zpět do systému můžete jen již přeložené texty nebo jazyky. Import tak můžete provést opakovaně po částech. 

  Nabídka pro export/import textů pro správu je dostupná pouze administrátoru. Texty pro modely jsou dostupné pro administrátora a k modelu příslušného IT správce.

  Do exportu/importu textů jsou zahrnuty jen ty jazyky, které jsou v systému povoleny (stránka Seznam jazyků).

  Export textů

  Pro export textů k překladu postupujte následujícím postupem:

  1) Vyberte model nebo správu, odkud chcete texty exportovat

  2) Vyberte požadované kódování exportovaných textů

  3) Na toolbaru klikněte na tlačítko Export

  4) Exportovaný soubor uložte

  5) Nechte texty přeložit

  Import textů

  Pro import textů postupujte následujcím postupem:

   1) Vyberte model nebo správu, kam chcete texty importovat

  2) Vyberte požadované kódování importovaných textů

  3) Vyberte importní soubor

  4) Na toolbaru klikněte na tlačítko Import

   

  Importovat musíte vždy do stejného modelu, ze kterého jste provedli export. Také importujte do stejné instance systému ObjectGears.

  Importovat můžete jen některé přeložené texty či jen některé jazyky. Není nutné importovat vše najednou.

  Pro import musíte zachovat první tři sloupce z exportovaného souboru.

   

×