1. Lokalizace

  Článek: AN0001796Aktualizováno:: 24.09.2018

  Jazyk pro aplikaci

  ObjectGears jsou lokalizovány do konkrétních jazykových mutací (stávající verze je dostupná v českém, anglickém a německém jazyce). Lokalizovány jsou veškeré uživatelské obrazovky, hlášky systému a nápověda.

  Aplikace je uživateli prezentována v jazykové verzi v závislosti na nastavení jazyka pro aplikaci. Uživatel si může toto nastavení změnit na osobní stránce dostupné z odkazu v jeho jméně v pravém horní rohu obrazovky ObjectGears. Pokud uživatel nemá jazyk nastaven, zobrazí se jazyková verze podle parametru DefaultCulture v souboru web.config.

  Jazyk pro upozornění

  Nezávisle na jazyku pro aplikaci si uživatel může na osobní stránce nastavit jazyk pro upozornění. Pokud v daném upozornění vytvořeném IT vlastníkem modelu požadovaná jazyková verze neexistuje, použije se výchozí verze.

  Lokalizace metadat

  ObjectGears umožňují lokalizovat i metadata vytvářených objektů, např. názvy modelů, tříd, sloupců, tlačítek a dalších objektů. Tato vlastnost je důležitá z pohledu tvorby modelu či aplikace, která má zohlednit jazyk uživatele a může být využita v mezinárodním prostředí.

  Pro použití dalších jazyků je třeba, aby Administrátor povolil daný jazyk pro lokalizaci metadat na stránce Seznam jazyků.

  Hromadná lokalizace textů

  Systém umožňuje natavit lokalizaci pro různá pole v různých objektech. Při požadavku lokalizovat celý model je třeba postupně procházet model a hledat lokalizovatelná pole. Tento postup je možný, ale pro uživatele náročný. Uživatel provádějící lokalizaci textů také musí mít příslušná práva v systému (IT vlastník nebo administrátor). To s sebou nese modifikace systému uživatelem/překladatelem, který jinak silná oprávnění nemá mít.

  Existuje i jiný způsob lokalizace textů, a to funkcionalita Texty k překladu, která Vám umožní vyexportovat všechny texty, které lze v modelu lokalizovat do Excelu. Tam je možné je nechat jiným uživatelem přeložit a následně provést hromadný import textů zpět do systému.

  Tento způsob má několik výhod:

  • Získáte přehled všech textů, které je třeba lokalizovat - na žádné pole nezapomenete.
  • S přehledem již provedených lokalizací máte jednoduchou kontrolu, zda podobné texty překládáte stejně. Předejtete tak různému pojmenování stejných objektů.
  • Uživatel se znalostí cizích jazyků nemusí mít žádné oprávnění do systému. Lokalizaci tak můžete zadat externí firmě/člověku.
  • Importovat zpět do systému můžete jen již přeložené texty nebo jazyky. Import tak můžete provést opakovaně po částech.

  Lokalizace hlášení ze skriptů

  Pro lokalizaci a centralizaci textů hlášení používaných ve skriptech slouží hlášení definovaná IT vlastníkem modelu. Konkrétní znění hlášení v jednotlivýc jazycích se tak neřeší na jednotlivých místech ve skriptech, ale na zvláštní stránce pro tato hlášení. Ze skriptu se pouze volá příslušné hlášení dané modelem a kódem hlášení.

  Lokalizace textových polí na formulářích

  Na formulářových polí lze většinu textů lokalizovat do povolených jazyků.

   

×