1. Import

  Článek: AN0001772Aktualizováno::

  Data do systému ObjectGears mohou být získávána také prostřednictvím importů. Import může být vytvářen nebo upravován IT vlastníkem modelu nebo administrátorem. Právo na spuštení exportu lze pak přidělit uživatelské roli a navázat ho např. na tlačítko.

  Takto vytvořený import je objektem ObjectGears typu Import, a proto s ním můžeme dále pracovat několika způsoby:

  1. v rámci uživatelského rozhraní (joby, workflow, pravidla atd.)
  2. pomocí skriptů
  3. prostřednictvím webových služeb
  4. pomocí volání URL

   Zvláštním typem importu je import do interní třídy uživatelů. Tento import může vytvářet a spouštět pouze Administrátor.

  Skripty

  Průběh importu můžete ovlivnit pomocí procedur, skriptů a workflow. Spustit skripty a procedury lze ve čtyřech okamžicích během vlastního importu. Tyto skripty a procedury slouží pro pohodlné ovlivnění zpracovávaných dat formou kontroly nebo úpravy dat (konverze, ořezání atd.). Základní import nemůže postihnout všechny možnosti importovaných dat a pro tyto případy slouží toto rozšíření.

  Po vlastním importu můžete ihned spustit workflow. Tím lze zajistit další zpracování právě importovaných dat.

  Při spouštění skriptů můžete použít následující vlastnosti:

  Objekt Popis
  Import OGActualImport Probíhající import.
  ImportRun OGActualImportRun Instance aktuálně spuštěného importu.
  string OGActualImportDbTable Název pomocné databázové tabulky pro import dat.
  OG Společný objekt pro skripty.

   Během importu jsou data uložena a zpracovávána v pomocné importní tabulce (OGActualImportDbTable). Ta je vytvořena pro každou instanci importu a po ukončení importu je smazána. Právě v této tabulce můžete během průběhu importu data měnit. Před ukončením importu jsou data přesunuta do příslušné tabulky pro cílovou třídu (DataRow___).

  Formát importních dat

  Import dat lze provést ze dvou druhů formátu dat. Jedním je formát CSV a druhým XML. Jejich použití záleží na zdroji Vašich dat a možnosti jejich tvorby (exportu z jiného systému). Z hlediska importu není formát podstatný. Po správné konfiguraci oba fungují shodně.

  Povinné sloupce

  V případě importu do interní třídy uživatelů Person ObjectGears vyžaduje importování dat do všech povinných sloupců.

  V případě importu do uživatelem vytvořené třídy povinnost sloupce není vynucena. Toto je záměrná vlastnost ObjectGears, která poskytuje uživateli větší flexibilitu při řešení různých situací. Tuto vlastnost je však třeba mít na paměti, protože na druhou stranu umožňuje porušit integritu dat zajištěnou danou povinností sloupce. Tvůrce importu je tak zodpovědný za uvážení dopadu a důsledků importu.

×