1. Detaily zobrazení

  Článek: AN0001600Aktualizováno::

  Systém pro zobrazení dat ze třídy nebo dotazu používá dvě základní stránky: Datas.aspx pro zobrazení seznamu záznamů a DataDetail.aspx pro zobrazení detailu jednoho záznamu.

  Soubory

  Systém podporuje vkládání a zobrazování souborů. Soubory se vkládají do třídy pomocí sloupce Soubor. Do jedné třídy můžete přidat více sloupců tohoto typu a mít tak soubory (dokumentaci/obrázky/návrhy...) rozdělené podle obsahu.

  Přístup na soubory se řídí pravidly pro přístup na daný záznam ve třídě. Pokud uživatel má právo na čtení záznamu v detailu nebo seznamu záznamů, pak si může zobrazit libovolný soubor připojený k tomuto záznamu.

  V některých případech je třeba složitěji řídit přístup na soubory. K tomu slouží objekt skriptu TimeLink, který umožňuje vygenerovat guid (časový odkaz), který je platný X minut. Pokud pak uživateli zobrazíte odkaz na soubor (např. pomocí webpartu), tak má X minut na zobrazení souboru. Tento scénář je vhodný, pokud potřebujete složitěji nastavovat práva na jednotlivé záznamy. Více naleznete u objektu TimeLink.

  Návrat z detailu záznamu

  Po uložení záznamu nebo kliknutí na tlačítko Zpět budete přesměrování z detailu záznamu na stránku se seznamem záznamů dané třídy nebo dotazu. Pro přesměrování jinam můžete použít parametr returnUrl. Po jeho zadání do URL se provede přesměrování na danou stránku.

  Příklad ukazuje přesměrování na stránku WebContentPage.aspx s ID = 150.

  .../DataDetail.aspx?Id=16-14&returnUrl=WebContentPage.aspx%3fId%3d=150

  Znaky %3f jsou zakódovaný znak ? a znaky %3d jsou znak =. V URL je třeba tyto nebezpečné znaky zakódovat do hexadecimálního formátu.

   

×