1. Databáze

    Článek: AN0001597Aktualizováno::

    Data systému ObjectGears jsou uložena v databázi. Tuto komponentu vyžaduje Web i Windows služba. Také Administrátorský nástroj obsahuje funkce prováděné nad zvolenou databází.

    V běžných scénářích by do databáze nemělo být přistupováno přímo, ale měla by být využity funkce komponenty Web nebo Windows služba zejména z důvodu bezpečnosti (autentizace a autorizace uživatelů a integrita dat zajištěná systémem ObjectGears). V některých případech je možné zvážit integraci přes databázi. Tato otázka je popsána v kapitole Programové rozšíření.

×