1. WorkTimeConfiguration

  Článek: AN0001765Aktualizováno::

  Objekt slouží pro načtení konfiguračních dat pro výpočty pracovní doby. V objektu lze nastavit kódy modelu, tříd a sloupců, které obsahují vstupní data pro výpočty.

  Pokud není daná vlastnost nastavena (např. třída), pak není daný objekt zahrnut do výpočtu. To umožňuje některé možnosti výpočtů eliminovat a v modelu pak není potřeba vytvářet dané třídy.

  Název Výchozí hodnota Popis
  string Model_Code it Model, ve kterém je definovná struktura pro kalendáře
   
  string ClassDef_Calendar_Code calendar Kód třídy Kalendář
  string Column_Calendar_Code_Code code Kód sloupce Kalendáře
  string Column_Calendar_RegularTime_Code regular_time Kód sloupce Pravidelný čas
  string Column_Calendar_Exceptions_Code exceptions Kód sloupce Výjimky
   
  string ClassDef_RegularTimes_Code regular_times Kód třídy Pravidelné časy
   
  string ClassDef_RegularTimesDetail_Code regular_times_detail Kód třídy Detail pravidelného časy
  string Column_RegularTimesDetail_RegularTime_Code regular_time Kód sloupce Pravidelný čas
  string Column_RegularTimesDetail_DayInWeek_Code day_in_week Kód sloupce Den v týdnu
  string Column_RegularTimesDetail_From_Code from Kód sloupce Od
  string Column_RegularTimesDetail_To_Code to Kód sloupce Do
   
  string ClassDef_Exceptions_Code calendar_exeptions Kód třídy Výjimky kalendáře
  string Column_Exceptions_Pattern_Code cal_exc_rec_pattern Kód sloupce Vzor opakování výjimky z kalendáře
  string Column_Exceptions_Start_Code start Kód sloupce Počátek
  string Column_Exceptions_End_Code end Kód sloupce Konec
  string Column_Exceptions_EndAterXOccurencies_Code end_after_x_occurencies Kód sloupce Konec po X opakováních
  string Column_Exceptions_Order_Code order Kód sloupce Pořadí
   
  string ClassDef_ExceptionsDetail_Code calendar_exeptions_detail Kód třídy Výjimky z kalendáře
  string Column_ExceptionsDetail_From_Code from Kód sloupce Od
  string Column_ExceptionsDetail_To_Code to Kód sloupce Do
  string Column_ExceptionsDetail_Exceptions_Code calendar_exceptions Kód sloupce Vyjímky z kalendáře
   
  string ClassDef_ExcPattern_Code cal_exc_rec_pattern Kód třídy Vzor opakování výjimky z kalendáře
   
  string ClassDef_ExcPatternYearlyFloat_Code cal_exc_rec_pattern_yearly_float_date Kód třídy Ročně - pohyblivé datum
  string Column_ExcPatternYearlyFloat_DayOccurrenceInMonth_Code day_occurrence_in_month Kód sloupce Den týdne v měsíci
  string Column_ExcPatternYearlyFloat_DayInWeek_Code day_in_week Kód sloupce Den v týdnu
  string Column_ExcPatternYearlyFloat_Month_Code month Kód sloupce Měsíc
   
  string ClassDef_ExcPatternYearlyFixed_Code cal_exc_rec_pattern_yearly_fixed_date Kód třídy Ročně - pevné datum
  string Column_ExcPatternYearlyFixed_Date_Code date Kód sloupce Datum
   
  string ClassDef_ExcPatternMonthlyFloat_Code cal_exc_rec_pattern_monthly_float_date Kód třídy Měsíčně - pohyblivé datum
  string Column_ExcPatternMonthlyFloat_DayOccurrenceInMonth_Code day_occurrence_in_month Kód sloupce Den týdne v měsíci
  string Column_ExcPatternMonthlyFloat_DayInWeek_Code day_in_week Kód sloupce Den v týdnu
  string Column_ExcPatternMonthlyFloat_EveryXMonth_Code every_x_month Kód sloupce Každý x-tý měsíc
   
  string ClassDef_ExcPatternMonthlyFixed_Code cal_exc_rec_pattern_monthly_fixed_date Kód třídy Měsíčně - pevné datum
  string Column_ExcPatternMonthlyFixed_EveryXDay_Code every_x_day Kód sloupce Každý x-tý den
  string Column_ExcPatternMonthlyFixed_EveryYMonth_Code every_y_month Kód sloupce Každý x-tý měsíc
   
  string ClassDef_ExcPatternWeekly_Code cal_exc_rec_pattern_weekly Kód třídy Týdenní opakování
  string Column_ExcPatternWeekly_EveryXWeek_Code every_x_week Kód sloupce Každý x-tý týden
  string Column_ExcPatternWeekly_Mo_Code mo Kód sloupce Po
  string Column_ExcPatternWeekly_Tu_Code tu Kód sloupce Út
  string Column_ExcPatternWeekly_We_Code we Kód sloupce St
  string Column_ExcPatternWeekly_Th_Code th Kód sloupce Čt
  string Column_ExcPatternWeekly_Fr_Code fr Kód sloupce Pá
  string Column_ExcPatternWeekly_Sa_Code sa Kód sloupce So
  string Column_ExcPatternWeekly_Su_Code su Kód sloupce Ne
   
  string ClassDef_ExcPatternDaily_Code cal_exc_rec_pattern_daily Kód třídy Denní opakování
  string Column_ExcPatternDaily_EveryXDay_Code every_x_day Kód sloupce Každý x-tý den
   
  string Model_DayInWeek_Code types Model pro číselníky
  string ClassDef_DayInWeek_Code day_in_week Kód třídy Den v týdnu
  string Column_DayInWeek_DayIndex_Code day_index sloupce Index dne v týdnu
   
  string Model_Months_Code types Model pro číselníky
  string ClassDef_Months_Code months Kód třídy Měsíce
  string Column_Months_MonthIndex_Code month_index sloupce Index měsíce
   
  string Model_DayOccurrenceInMonth_Code types Model ciselniky
  string ClassDef_DayOccurrenceInMonth_Code day_occurrence_in_month Kód třídy Den týdne v měsíci
  string Column_DayOccurrenceInMonth_OccurrenceIndex_Code occurrence_index Kód sloupce Index dne týdne v měsíci

   

×