1. Datový typ OG - WorkflowSeqTask

  Článek: AN0001758Aktualizováno::

  Objekt s informací o úkolu workflow.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int WorkFlowSeqId Id workflow, kterému úkol patří.
  string WorkflowSeqName Název workflow, kterému úkol patří.
  int WorkflowSeqVersionNumber Číslo verze vorkflow, které úkol patří.
  string WorkFlowSeqTaskCategory Kategorie, do které úkol patří.
  int WorkFlowSeqRunId Id instance workflow.
  int WorkFlowSeqActivityId Id aktivity, která úkol vytvořila.
  string ActivityCode Kód aktivity, která úkol vytvořila.
  string ActivityName Název aktivity, která úkol vytvořila.
  DateTime TaskCreated Datum vytvoření úkolu.
  DateTime? TaskDeadline Datum plánovaného dokončení úkolu.
  int TaskDone Hodnota splnění úkolu v rozmezí 0-100.
  PersonInfo TaskAssignTo Osoba, které je úkol přiřazen.
  int DataRowId Id záznamu ve třídě s úkoly.
  int DataRowParentId Id třídy s úkoly.
  bool IsFinished Příznak, zda je úkol již dokončen.
  DateTime? FinishedDate Datum dokončení úkolu.
  int ModelId Id modelu od workflow.

   

×