1. Datový typ OG - WorkflowSeqRunList

  Článek: AN0001757Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektů WorkflowSeqRun.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  WorkflowSeqRunList GetByWorkflowSeqVersion(int workflowSeqVersionId) Funkce vrátí objekt dle zadané verze.

   

   

×