1. Datový typ OG - WorkflowSeqRun

  Článek: AN0001756Aktualizováno:: 09.11.2018

  Objekt představuje jednu běžící instanci workflow.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int WorkflowSeqVersionId ID verze workflow, která je spuštěná.
  WorkflowSeqRunState State Stav běhu.
  PersonInfo StartUser Uživatel, který workflow spustil.
  DateTime StartDate Datum a čas spuštění workflow.
  DateTime? EndDate Datum a čas ukončení workflow. Pro běžíci workflow je hodnota prázdná.
  int? StartFromDataRowId ID záznamu, pokud bylo workflow spuštěno se záznamem.
  int? StartFromClassDefId ID třídy, pokud bylo workflow spuštěno se záznamem.
  int? StartFromImportRunId ID importu, pokud bylo workflow spuštěno z importu.

  Příklad

  Pro čtení WorkflowSeqRun podle jejího ID.

  var wfrun = OG.WorkflowSeq.GetRunByWorkflowSeqRunId(100);

  Příklad načtení všech běžících workflow podle ID verze workflow.

  var onlyInProcess = true;
  var wfRunList = OG.WorkflowSeq.GetRunsByWorkflowSeq( 15, onlyInProcess);

   

   

   

×