1. Datový typ OG - WebPartBase

  Článek: AN0001755Aktualizováno:: 24.09.2018

  Objekt je předkem všech webpartů. Každý webpart v systému ObjectGears dědí z tohoto objektu.

  Objekt představuje ASP.NET WebControl, který se vykresluje do stránky. Každý webpart ještě obsahuje ve vlastnosti WebPart datový objekt s nastavením webpartu.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  WPBase WebPart Datový objekt obsahující nastavení webpartu.
  ContentPage ContentPage Instance stránky.
  bool IsWPDesign Příznak, zda je webpart zobrazen v režimu design (stránka ContentPageDesign.aspx) nebo ne (stránka WebContentPage.aspx).
  string Title Nadpis webpartu.
  string Description Popis webpartu.
  string TitleImageUrl Velký obrázek webpartu (32x32).
  object GetData( string key) Funkce podle klíče vrátí data webpartu.
  void SetData(string key, object value) Metoda podle klíče nastaví data k webpartu.

   Na stránce ContentPageDesign.aspx se nespouštějí všechny skripty, aby byly vidět vždy všechny webparty a bylo možné je nakonfigurovat. Pomocí vlastnosti IsWPDesign můžete při zobrazování obsahu webpartu vynechat složité načítání a vykreslování dat a ušetřit tak systémové zdroje.

  Mezi webparty je možné předávat data. Lze tak na stránce jednou načíst informace pro všechny webparty a ty jim pak předat. K tomu slouží metody GetData a SetData. Předat můžete libovolný objekt. Přitom pro něj musíte zadat jedinečný key v rámci daného webpartu. Ve webpartu pak hodnotu přečtete pomocí metody GetData.

×