1. Objekt TypeDataReader

  Článek: AN0001754Aktualizováno::

  Objekt zapouzdřuje .NET objekt DataReader a poskytuje typové funkce pro každý datový typ. Odpadne tak práce s přetypováním hodnot.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  bool Read() Funkce provede čtení jednoho záznamu z databáze. Pokud je vráceno True, pak se záznam načetl. V opačném případě již neexistuje další záznam.
  void Close() Metoda uzavře reader.
  void Dispose() Metoda uvolní prostředky readeru.
  bool IsDBNull( object value) Funkce zjistí, zda je předaná hodnota NULL nebo typu DBNull.
  string GetString(string columnName) Funkce vrátí text.
  string GetString(string columnName, string defaultValue) Funkce vrátí text.
  int GetInteger(string columnName) Funkce vrátí celé číslo.
  int GetInteger(string columnName, int defaultValue) Funkce vrátí celé číslo.
  int? GetNullInteger(string columnName) Funkce vrátí celé číslo.
  double GetDouble(string columnName) Funkce vrátí desetinné číslo.
  double GetDouble(string columnName, double defaultValue) Funkce vrátí desetinné číslo.
  double? GetNullDouble(string columnName) Funkce vrátí desetinné číslo.
  decimal GetDecimal(string columnName) Funkce vrátí desetinné číslo.
  decimal GetDecimal(string columnName, decimal defaultValue) Funkce vrátí desetinné číslo.
  decimal? GetNullDecimal(string columnName) Funkce vrátí desetinné číslo.
  DateTime GetDateTime(string columnName) Funkce vrátí datum.
  DateTime GetDateTime(string columnName, DateTime defaultValue) Funkce vrátí datum.
  DateTime? GetNullDateTime(string columnName) Funkce vrátí datum.
  TimeSpan? GetNullTimeSpan(string columnName) Funkce vrátí čas.
  bool GetBoolean(string columnName) Funkce vrátí příznak Ano/Ne.
  bool GetBoolean(string columnName, bool defaultValue) Funkce vrátí příznak Ano/Ne.
  bool? GetNullBoolean(string columnName) Funkce vrátí příznak Ano/Ne.
  object GetObject(string columnName) Funkce vrátí objekt.
  Guid GetGuid(string columnName) Funkce vrátí guid.

   

×