1. Datový typ OG - TypeBaseList

  Článek: AN0001753Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektů TypeBase.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  void Add(string name) Metoda do seznamu přidá novou položku, u které vlastnost Name nastaví na zadanou hodnotu.
  void Add( int id, string name) Metoda do seznamu přidá novou položku, u které nastaví vlastnosti Id a Name na zadanou hodnotu.
  void SortByName() Metoda seřadí vzestupně záznamy podle vlastnosti Name.
  void SortById() Metoda seřadí vzestupně záznamy podle vlastnosti Id.
  void SortByNameLocalized() Metoda seřadí vzestupně záznamy podle vlastnosti NameLocalized. Řazení tak probíhá podle aktuálně nastavené lokalizace uživatele.

   

×