1. Datový typ OG - TypeBase

  Článek: AN0001752Aktualizováno::

  Objekt uchovává hodnoty používané pro číselníky s vlastnostmi Id a Name.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id záznamu
  string Name Název záznamu
  string NameLocalized Lokalizovaný název záznamu. Hodnota všech lokalizací se bere z vlastnosti Name.

   

×