1. Datový objekt SqlParameterList

  Článek: AN0001749Aktualizováno::

  Objekt slouží pro definovní parametrů předávaných do skriptu. Při použití si vytvoříte instanci tohoto objektu. Pak pomocí metod Add... definujete parametry a nakonec objekt předáte některé funkci pro zpracování SQL.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  void AddNvarchar(string parameterName, string value) Metoda přidá nvarchar parametr.
  void AddInt(string parameterName, int value) Metoda přidá int parametr.
  void AddInt(string parameterName, long value) Metoda přidá int parametr.
  void AddNullInt(string parameterName, int? value) Metoda přidá int parametr.
  void AddFloat(string parameterName, double value) Metoda přidá float parametr.
  void AddNullFloat(string parameterName, double? value) Metoda přidá float parametr.
  void AddDateTime(string parameterName, DateTime value) Metoda přidá dateTime parametr.
  void AddNullDateTime(string parameterName, DateTime? value) Metoda přidá dateTime parametr.
  void AddTimeSpan(string parameterName, TimeSpan value) Metoda přidá time parametr.
  void AddNullTimeSpan(string parameterName, TimeSpan? value) Metoda přidá time parametr.
  void AddBit(string parameterName, bool value) Metoda přidá bit parametr.
  void AddNullBit(string parameterName, bool? value) Metoda přidá bit parametr.
  void AddUniqueIdentifier(string parameterName, Guid value) Metoda přidá uniqueIdentifier parametr.
  void AddNullUniqueIdentifier(string parameterName, Guid? value) Metoda přidá uniqueIdentifier parametr.
  void AddImage(string parameterName, byte[] value) Metoda přidá image parametr.

  Příklad

  Příklad definuje dva parametry name a size, které použije ke zjištění sloupce daného názvu a hodnot dané velikosti.

  var sql = 'update .... where colname = @name and colsize > @size';

  var p = OG.Sql.CreateParameterList();
  p.AddNvarchar( 'name', 'Novak');
  p.AddInt( 'size', 50);

  OG.Sql.RunSql( null, sql, p);

  Příklad volání uložené procedury

  Příklad volá uloženou proceduru sp_a, nejdříve bez parametrů a pak s parametrem:

  OG.Sql.RunSql( 'exec sp_a');

  var pars = OG.Sql.CreateParameterList();
  pars.AddInt('myData', 25);
  OG.Sql.RunSql(  null, 'exec sp_a @myData', pars);

  Uložená procedura:

  CREATE PROCEDURE sp_a
       @myData int = 11
  AS
  BEGIN
   SET NOCOUNT ON;
      insert mytable( data) values( @myData)
  END

   

×