1. Objekt SaveOptions

  Článek: AN0001748Aktualizováno::

  Objekt obsahuje nastavení způsobu ukládání záznamu DataRow.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  bool ContinueWithoutSave Příznak, zda se má záznam uložit nebo přeskočit.

   Při nastavení vlastnosti ContinueWithoutSave na FALSE, bude záznam DataRow normálně uložen do databáze.

   Při nastavení vlastnosti ContinueWithoutSave na TRUE se záznam neuloží a veškerá následující pravidla budou přeskočena (nebudou vykonána). Nastavením získáte možnost provést něco úplně jiného než uložení záznamu.

  Nastavení musíte provést pravidle Před uložením záznamu.

  Příklad:

  V modulu kapacitního plánování se při editaci a následném uložení záznamu, který je již schválený, tento záznam nijak nemění. Namísto toho je vytvořen zcela jiný záznam a hodnoty, které uživatel zadal pro původní záznam, jsou do něj zkopírovány.

      //nastavit, aby se hodnoty ulozily jako uplne novy zaznam a puvodni zaznam ve stavu 3-Schváleno nebyl ovlivnen
      OGSaveOption.ContinueWithoutSave = true;

      //vytvorit kopii zaznamu se stavem 1
      var dr2 = OG.DataRow.CreateNew( OGActualDataRow.ParentId);

      dr2['approver'] = OGActualDataRow['approver'];
      dr2['comment'] = OGActualDataRow['comment'];
      dr2['m01'] = OGActualDataRow['m01'];
      dr2['m02'] = OGActualDataRow['m02'];
      dr2['m03'] = OGActualDataRow['m03'];
      dr2['m04'] = OGActualDataRow['m04'];
      dr2['m05'] = OGActualDataRow['m05'];
      dr2['m06'] = OGActualDataRow['m06'];
      dr2['m07'] = OGActualDataRow['m07'];
      dr2['m08'] = OGActualDataRow['m08'];
      dr2['m09'] = OGActualDataRow['m09'];
      dr2['m10'] = OGActualDataRow['m10'];
      dr2['m11'] = OGActualDataRow['m11'];
      dr2['m12'] = OGActualDataRow['m12'];
      dr2['project_resources'] = OGActualDataRow['project_resources'];
      dr2['resource'] = OGActualDataRow['resource'];
      dr2['total'] = OGActualDataRow['total'];
      dr2['year'] = OGActualDataRow['year'];

      OG.DataRow.SaveData(dr2);

×