1. Datový typ OG - RoleList

  Článek: AN0001747Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektu Role.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  Role GetByCode(string code) Funkce vrátí roli podle zadaného kódu.

   

×