1. Datový typ OG - Role

  Článek: AN0001746Aktualizováno::

  Objekt Role slouží jako vazba mezi uživatelem a přiřazeným oprávněním k určitým objektům.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id modelu.
  string Code Kód role.
  string Name Název role.
  string ADName Název do ActiveDirectory či jiný podobný napojovaný systém.
  string Description Popis role.
  string Note Poznámka k roli pro administrátora.
  bool Enabled Příznak zda je role v systému povolena.

   

×