1. Datový typ OG - QueryList

  Článek: AN0001744Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektů Query.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nímž je funkce volána.

  Název Popis
  QueryList GetByModelId(int? modelId) Funkce vrátí seznam dotazů pro zadaný model.
  QueryList GetByCode(string code) Funkce vrátí seznam dotazů pro zadaný kód dotazu.
  Query GetByCode(string code, int modelId) Funkce vrátí dotaz dle zadaného modelu a kódu.
  Query this[string code] Funkce vrátí první dotaz dle zadaného kódu.
  Query this[int index] Funkce vrátí dotaz dle zadaného indexu.
  void SortByName() Metoda seřadí kolekci dotazů podle názvu.

   

×