1. Datový typ OG - Query

  Článek: AN0001743Aktualizováno::

  Objekt dotaz slouží pro zobrazení sumárních či jinak upravených dat ze tříd či externích databázových tabulek. Dotaz umožňuje jiný pohled na data ze tříd. Můžete si zobrazit přehled o počtu objednávek po měsících, seznam nedokončených úkolů podle uživatelů atd.

  Definice dotazu vychází ze syntaze SQL Serveru, takže veškeré konstrukce, které umožňuje SQL Server můžete v dotazu použít. Pro složitější získávání dat (ne jen jedním příkazem SELECT) lze použít konvenci pro volání uložené procedury. V ní můžete data získat přes několik jednodušších kroků a výsledek vrátit pomocí dočasné tabulky.

  Data z dotazu se, stejně jako u třídy, zobrazují pomocí stránek Datas jako přehled záznamů nebo DataDetail, kde se zobrazuje detail jednoho záznamu.

  V dotazu nemůžete záznamy vkládat, měnit je či mazat. Dotaz není vlastníkem záznamu (jako je tomu u třídy), a tak je umí pouze zobrazit.

  Přístup k datům dotazu lze řídit pomocí rolí.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id dotazu.
  string Name_Loc Vrátí celý text pro všechny lokalizace.
  int ModelId Id modelu, do kterého dotaz patři.
  Model Model Model, do kterého dotaz patří.
  string Code Kód dotazu.
  string Name Lokalizovaný název dotazu.
  string SqlClass SQL zadané uživatelem - obsahuje odkazy na kódy tříd.
  bool ShowInDefaultMenu Příznak, zda se má dotaz zobrazovat ve výchozím menu (které se generuje automaticky).
  string ImageUrl Malý obrázek.
  string ImageUrlBig Velký obrázek.
  string Description Popis dotazu
  bool EnableShowList Povolit zobrazení seznamu dotazu.
  bool EnableShowDetail Povolit zobrazení detailu dotazu.
  bool EnableShowDetailInList Povolit zobrazení detailu dotazu v seznamu.
  bool AllowPadding Povolení stránkování ve výchozím zobrazení.
  int? PageSize Počet řádek na stránku.
  bool ShowRowIndex Zobrazit číslo řádku v gridu.
  bool AllowNavigationInDetail Příznak, zda je v detailu povolena navigace mezi záznamy.
  bool RssEnable Povolení Rss pro dotaz.
  bool EnableShowAllColumns Příznak, zda se má na stránce seznamu zobrazit volba "Všechny sloupce".
  int? ShowMaxRows Max. počet zobrazených záznamů.
  bool EnableWebServices Příznak, zda je povoleno volání webových služeb.
  string FullImageUrl Úplná URL pro vložení obrázku na stránku.
  string FullImageUrlBig Úplná URL pro vložení velkého obrázku na stránku.
  ColumnClassDefList Columns Sloupce v dotazu.

   

×