1. Datový typ OG - PersonList

  Článek: AN0001742Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektu Person.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  PersonInfoList ToPersonInfoList() Funkce zkonvertuje seznam instancí person do seznamu instancí PersonInfo.
  void Add(int personId) Funkce přidá do seznamu nového uživatele. Jako jménu mu nastaví zadané Id.

   

×