1. Datový typ OG - Person

  Článek: AN0001739Aktualizováno::

  Objekt Person je registrovaný uživatel v systému ObjectGears.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id uživatele.
  string Code Kód (jedinečný firemní identifikátor) uživatele.
  string FullName Celé jméno uživatele včetně titulů.
  string FirstName Jméno uživatele.
  string LastName Příjmení uživatele.
  string Email Email uživatele.
  int? NotificationLanguageId Jazyk pro upozornění zasílaná uživateli.
  int? AppLanguageId Jazyk pro aplikaci uživateli.
  string Account Účet uživatele.
  bool LoginEnable Příznak zda se uživatel může do systému ObjectGears přihlásit.
  PersonInfo ToPersonInfo() Funkce provede konverzi objektu Person do objektu PersonInfo.

   

×