1. Datový typ OG - PageSetting

  Článek: AN0001737Aktualizováno:: 06.11.2018

  Objekt umožňuje nastavení několika vlastností stránky. Používá se pro stránky Datas, DataDetail a WebContentPage.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string BackgroundColor CSS kód pro barvu pozadí celé stránky. Příklad:   red,  #000000
  string BodyOnLoad JavaScript, který se spustí po načtení stránky do prohlížeče (událost OnLoad).
  string PageTitle Název stránky.
  string PageKeyword Seznam klíčových slov v meta části HTML stránky. Toto nastavení používají vyhledávače.
  string PageDescription Popis stránky v meta části HTML stránky. Toto nastavení používají vyhledávače.

  Barvu na pozadí můžete zadat několika způsoby, jak umožňuje zápis v HTML. Více informací naleznete na těchto odkazech:

  Přehled předdefinovaných barev:
   
  Různé způsoby zápisu barvy:

  Příklad

  OGPageSetting.BackgroundColor = 'red';
  OGPageSetting.BydyOnLoad = 'alert("Hello word.");';
  OGPageSetting.PageTitle = 'Můj název stránky';
  OGPageSetting.PageKeyword = 'klíčová slova,další klíčové slovo';
  OGPageSetting.PageDescription = 'Popis stránky';

×