1. Datový typ OG - ModelList

  Článek: AN0001731Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektu Model.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  ModelList GetByIds(List<int> list, bool allIfListNull) Funkce vrátí seznam modelů podle zadaných Id (parametr list). Pokud je paramert list NULL a parametr allIfListNull je True, pak jsou vráceny všechny modely.
  ModelList GetByIds(List<int> list) Funkce vrátí seznam modelů podle zadaných Id (parametr list).
  bool IsUserITOwner(int personId) Funkce zjistí zda je zadaný uživatel IT vlastníkem některého ze seznamu modelů.
  Model GetByCode(string code) Funkce vrátí model podle zadaného kódu.
  ModelList SortByNameToNewList() Funkce vytvoří nový seznam modelů a ten seřadí podle názvu.
  void SortByName() Metoda seřadí modely podle názvu.
  Model this[string code] Funkce vrátí model podle zadaného kódu.

   

×