1. Datový typ OG - Model

  Článek: AN0001730Aktualizováno::

  Model je nejvyšší objekt v hierargii ObjectGears. V podstatě předstabuje aplikaci jak ji známe z Windows. Jeden model je jeden ucelený balík funkcí pro řešení jednoho problému. Příkladem modelu je Správa IT, Provozní deník, Knihovna...atd.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id modelu.
  string Name_Loc Název včetně všechlokalizací
  string Name Název dle aktuální lokalizace
  string Code Kód
  string Description Popis
  bool Enabled Příznak zda je model povolen
  string InfoUrl Url na informace o modelu
  PersonInfo ITOwnerId1 IT vlastník 1
  PersonInfo ITOwnerId2 IT vlastník 2
  PersonInfo ITOwnerId3 IT vlastník 3
  PersonInfo BusinessOwnerId Business vlastník
  string Theme Zvolené téma
  bool IsUserITOwner(int personId) Funkce zjistí zda je zadnaný uživatel IT vlastníkem modelu
  ClassDefList ClassDefs Seznam tříd v modelu.
  QueryList Queries Seznam dotazů v modelu.
  EmailTemplateList EmailTemplates Seznam emailových šablon v modelu.

   

×