1. Datový typ OG - LanguageList

  Článek: AN0001727Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektů Language.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  Language GetByCode(string code) Funkce vrátí objekt language dle zadaného kódu.

   

×