1. Datový typ OG - Language

  Článek: AN0001726Aktualizováno:: 25.01.2021

  Objekt s definicí jazyka.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string Name Název jazyka.
  string Code Kód jazyka (en-US, de-DE). Jedná se o označení culture dle konvenci .NET Frameworku.
  bool LocalizeApp Příznak, zda je aplikace lokalizována v tomto jazyce. Při True je možné aplikaci přepnout do tohoto jazyka.
  bool LocalizeData Příznak, zda jsou uživatelská data lokalizována v tomto jazyce. Používá se např. pro upozornění.
  string ImageUrl URL obrázku jazyka (vlajky). URL je relativně od rootu systému ObjectGears - např. "ImagesData/Flags/de-DE.png".

   

×