1. Objekt JSSelectedIds

  Článek: AN0001723Aktualizováno::

  Objekt obsahuje seznam záznamů vybraných pomocí checkboxu na záložkách pro master-detail vazby.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  List<int> this[string code] Vlastnost vrátí vybrané záznamy pro zadanou master-detail vazbu.

  Objekt obsahuje vybrané záznamy pro všechny master-detail vazby na stránce DataDetail.aspx. Pro získání seznamu pro jednu konkrétní master-detail vazbu je třeba použít tuto funkci s kódem příslušné master-detail relace.

  Vráceny jsou ID vybraných záznamů.

   

  Příklad:

  Ukázka ze tlačítka pro schválení v modelu pro kapacitní plánování.

  var dataRowIds = OGSelectedDataRow['resources_monthly'];

  if ( dataRowIds != null && dataRowIds.Count > 0)
  {
        //nacist stavy
        var state_1 = CP_GetResStatus( 'plan', model);
        var state_2 = CP_GetResStatus( 'for_approve', model);

        var cl = OG.ClassDef.GetByCode( model.Id, 'project_year_requested_resources_monthly');
        var colStatus = OG.Column.GetByCode(cl.Id, 'requested_resource_status');

        var f = OG.DataRow.GetDataRowFilter( cl.Id);
        f.Ids = dataRowIds;
        f.Filter_OnlyActive = true;
        f.SetColumnData( colStatus.Id, state_1);

        var drList = OG.DataRow.GetDataByFilter( null, f);
        if ( drList != null)
        {
            for( var i = 0; i < drList.Count; ++i)
            {
                var dr = drList[i];
                dr[colStatus.Id] = state_2;
                OG.DataRow.SaveData(dr);
            }
        }
  }

×